fbpx

სტუდენტის ბლოგი

ბლოგის მხარდაჭერა

გამარჯობა! გვიხარია, რომ ჩვენი ბლოგის მხარდაჭერით დაინტერესდი. მხარდაჭერაში ვგულისხმობთ არა მხოლოდ მატერიალურ გვერდით დგომას, არამედ ჩვენი მასალის მოწონებას, გაზიარებას და ა.შ.

ჩვენი მისიაა სტუდენტთა და აბიტურიენტთა, ასევე მათი სწავლის პროცესში ჩართულ პირთა ცნობიერების დონის ამაღლება განათლების მიღების, პროფესიის არჩევის, კარიერის დაგეგმვისა და კარიერული განვითარების მიმართულებით. შესაბამისად, ბლოგის მხარდაჭერით ახდენ არა მხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ განათლების პოპულარიზაციას. პრაქტიკული მაგალითით გაჩვენებ, თუ რა საქმე კეთდება ბლოგის მხარდაჭერით.

სიმარტივისთვის, საგანმანათლებლო დაწესებულება შევადაროთ მატარებლის ვაგონს. ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება უმეტესად ახდენს საკუთარი თავის პოპულარიზაციას, თუმცა არ ხდება განათლების ყოველდღიური პუპულარიზაცია. განათლების პოპულარიზაციის მიმართულებით კარგი საშუალებაა საგანმანათლებლო კონფერენცია, რომელიც ტარდება წელიწადში ერთხელ.

ანუ, სტუდენტის ბლოგის გარეშე ხდება სასწავლებელთა პოპულარიზაცია ყოველდღე, ხოლო განათლების პოპულარიზაცია წელიწადში ერთხელ (იხ. ფოტო 1). არადა, რაც არ უნდა კარგი საგანმანათლებლო დაწესებულება შესთავაზო, თუ ადამიანი არ არის დარწმუნებული განათლების საჭიროებაში, ის უბრალოდ აღარ გააგრძელებს სწავლას.

ფოტო 1. სასწავლებლებისა და განათლების პოპულარიზაცია სტუდენტის ბლოგის გარეშე

ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო კონფერენციის ხშირად ჩატარება. კერძოდ, კონფერენციის მონაწილეს საშუალება აქვს განავითაროს მასალის მოძიების, დამუშავებისა და წარდგენის უნარები, შექმნას საინტერესო კონტენტი, მოამზადოს საინტერესო პრეზენტაცია და ა.შ. ყოველივე ეს, რა თქმა უნდა ხელს უწყობს განათლების პოპულარიზაციას როგორც მონაწილეებში, ისე მსმენელებში. კონფერენციის უარყოფითი მხარე არის ის, რომ უმეტესად ტარდება წელიწადში ერთხელ და შექმნილი კონტენტი არ თავსდება ინტერნეტში.

კონფერენციისგან განსხვავებით, ბლოგი საშუალებას იძლევა საინტერესო საგანმანათლებლო კონტენტი მომზადდეს არა წელიწადში ერთხელ, არამედ  – ყოველდღიურად და განთავსდეს ინტერნეტში. მეტი თვალსაჩინოებისთვის, მე-2 ფოტოზე შევადარეთ ბლოგი და კონფერენცია ერთმანეთს:

ფოტო 2. სტუდენტის ბლოგისა და საგანმანათლებლო კონფერენციის შედარება

ერთიან ჭრილში, კონფერენციისა და ბლოგის გავლენა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და განათლების პოპულარიზაციაზე შესაძლოა წარმოვიდგინოთ მე-3 ფოტოზე მოცემული ილუსტრაციის სახით:

ფოტო 3. სასწავლებლებისა და განათლების პოპულარიზაცია სტუდენტის ბლოგის საშუალებით

ასე რომ, თუ გადაწყვეტ მხარი დაგვიჭირო მატერიალურად, ერთის მხრივ, თქვენ შესახებ გაიგებს ყველა, ვინც კი შემოვა სტუდენტის ბლოგზე, ხოლო მეორეს მხრივ, ხელი შეეწყობა განათლების ყოველდღიურ პოპულარიზაციას. ამასთან, მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ ბლოგის სტრუქტურა საშუალებას იძლევა თქვენი ლოგო ნახოს ორჯერ უფრო მეტმა ადამიანმა, იგივე დანახარჯით, რასაც ბლოგის გარეშე გადაიხდიდით სოციალურ ქსელში რეკლამისთვის. 

მარტივი მაგალითით გაჩვენებ, თუ რა შემთხვევაშია შესაძლებელი ამ შედეგის მიღწევა. გრძელვადიანი ხელშეკრულება საშუალებას გაძლევთ იყოთ ერთი სტატიის წარმდგენი (თქვენი ლოგო ლინკთან ერთად განთავსდება ერთი სასურველი სტატიის დასაწყისში). თითო წარმდგენის მიერ თვეში გადახდილი თანხა შეადგენს 300 ლარს. აქედან 100 ლარი (გადასახადების ჩათვლით) იხარჯება ამ სტატიის ყოველთვიური რეკლამისთვის სოციალურ ქსელში. ჯამში ერთ სტატიას შესაძლოა ჰყავდეს 1, 2, 3, 4, 5 ან 6 წარმდგენი. ამ მიდგომამ საშუალება მოგვცა ერთი სტატიის რეკლამისთვის დავხარჯოთ შესაბამისად – 100, 200, 300, 400, 500 ან 600 ლარი. ანუ, გამოდის რომ, ერთი მხარდამჭერი თვეში იხდის 300 ლარს და საუკეთესო შემთხვევაში იღებს 600 ლარის რეკლამას სოციალურ ქსელში. გარდა ამისა, მხარდამჭერის ლოგო ლინკთან ერთად ჩანს ბლოგის ყველა გვერდზე, მათ შორის ამ გვერდზე და ასევე:

  • მთავარ გვერდზე
  • ყველა სტატიის ბოლოს
  • ერთი სასურველი სტატიის დასაწყისში

მხარდაჭერის ყოველთვიური საფასური დამოკიდებულია ხელშეკრულების ხანგრძლივობაზე. გვაქვს სამი ვარიანტი – მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი. ასევე განვიხილავთ ინდივიდუალურ შემოთავაზებებს.

ერთად მეტი შეგვიძლია!

მოკლევადიანი

500 /თვეში
ყოველთვიური მხარდაჭერის შემთხვევაში
-600 ₾

საშუალოვადიანი

400 500 /თვეში
6 თვის ერთიანად მხარდაჭერის შემთხვევაში
-1200 ₾

გრძელვადიანი

300 500 /თვეში
1 წლის ერთიანად მხარდაჭერის შემთხვევაში